OBS! Ändring i de tekniska föreskrifterna.

Hej! Nu är det en vecka kvar!

Har du svårt att skicka in filmen via post? – Det går nu också att leverera filmen via länk skickat till info@sverigeskortfilmfestival.se.  (välj till exempel sprend.com, och .MKV) filmen ska vara oss till handa den 25 Jan.

Vi ändrar också filens format till .MKV eller MP4. Om din film redan är levererad i .MOV kommer detta också att godkännas. Tack till alla engagerade filmare för feedback! Vi gör denna festival tillsammans!

För att konvertera filen till .MKV du kan använda MKVToolNix

Tack till alla engagerade filmare där ute!  Denna festivalen gör vi tillsammans!

Varma hälsningar /Festivalgruppen