Survey, festivalen 2017

Vi i teamet vill ständigt arbeta för förbättringar. Har du besökt årets festival är du varmt välkommen att besvara enkäten som tar cirka 3-5 minuter.

Our team always work towards improving our festival. Have you visited this year’s festival, you are warmly welcome att answer the survey. Approximately 3-5 minutes.

You can answer both in English or Swedish. Survey is in English.