Tävlar i FILMSKOLEKLASSEN

Laura OS X

Beskrivning

Laura OS X utforskar världen och det mänskliga tillståndet ur ett främmande, icke-mänskligt perspektiv och undersöker förvirringen och komplexiteten i vad det är att vara människa.