Tävlar i INDIVIDUELLA KLASSEN

Out of Darkness

Beskrivning

Platsen är ett hospital i Sverige under tidigt 1900-tal. Victor är, som fotograf på hospitalet, van vid obehagliga möten. Vid kvällens sista fotografering börjar emellertid saker hända som får honom att ifrågasätta sina egna sinnen.