20220602-04 RUMÄNIEN

4 unga filmskapare tävlar på Video-ART i Rumänien

I början av Juni tävlade fyra kortfilmer från Sveriges Kortfilmfestival 2022 i Rumänien. Festivalen tog bara emot filmer gjorda av unga mellan 15 och 20 år. Två av filmerna vann pris i den internationella tävlingssektionen där kortfilmer från flera länder tävlade. Vi gratulerar till 1a pris för Edessa Inferno av Lovisa Miljeteig Lundqvist & Edmund Pleud och 3e pris för Snö kan brinna av Isolde Svedjeland!
Filmfestivalen “Club Video Art” är underordnad UNICA filmfestival som i sin tur stöds av UNESCO

What is UNESCO?

UNESCO is the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It contributes to peace and security by promoting international cooperation in education, sciences, culture, communication and information. UNESCO promotes knowledge sharing and the free flow of ideas to accelerate mutual understanding and a more perfect knowledge of each other’s lives.