Acacia

Två vänner möts på en fest men allt tycks inte vara som det ska. De båda behöver ständigt påminnas varandra om vilken situation de befinner sig i. Vad gör man om man inte minns gårdagen?