AEIOUY

av

I AEIOUY reser tittaren med I en ung individs banal-absurda vardag. Kortfilmen är en existentiell komedi som använder sig av manipulerad språk. Hur uppfattas vår realitet utan rationaliteten av språk? Vem är du utan språk?