Annemarie Schwarzenbach duende

av

Schizofreni, samkönat sex, ren dekadens med morfinberoende.
Annemarie Schwarzenbach 1908-1942 en lesbisk, författare, fotograf, dokumentärfilmare, en fallen ängel, ett sorgens barn, neurotisk, vacker, androgyn.
Klaus Mann a med
Berlin 1933