Att skära

av

På en minut så får du se något som får dig att rycka till. Men då du tänker efter så inser du att du faktist inte såg det du trodde. Allt du såg var ju bara tre mäniskor som var fast i ondskans ständigt snurrande hjul. Vems sida står du på?