Biomörker

av

Innan filmen hinner starta, uppstår ett störande moment i biomörkret…