Blå Timmen

Blå timmen är tidsrymden mellan solens nedgång och nattens inträde. En timme då vaka och dröm, verklighet och fantasi, nuet och det förflutna vävs samman. En frigörande sublimering, eller en kontrast just mellan dröm och förbannad verklighet.