Bruten ros

av

Filmen utforskar det rådande situationen kring prostitution i Göteborg. Med ett metaperspektiv reflekterar vi över våra förutsättningar och slutsatser med att skapa en dokumentär i detta ämne.