Calle & Daniel

av

Vi får följa kollegorna Calle och Daniel som lever på fel sida om lagen. De har tagit på sig ett nytt jobb, men det måste samtidigt handskas med en turbulent ny partner