Fasad

av

Bakom varje fasad finns ett inre som inte alltid stämmer överens med det en utomstående betraktare kan ana. I vår film vill vi gestalta denna motsägelse som ofta finns mellan ens yttre och ens inre.