Flygaren

av

En svensk flygare sitter på en klippa i S:t Annas skärgård 1941 och grämer sig över att ha blivit kallad feg. Han dricker sig full och ser sin kropp allt mer transparent.