From Evil /Från Ondska

Nina ska för första gången träffa sin biologiska pappa med ett kriminellt förflutet och söker stöd från sin yngre halvsyster, som inte förstår varför Ninas behov att se vart hon kommer ifrån är så starkt att hon går emot sina egna värderingar.