Heder

av

När Nadja ses tillsammans med en kille från klassen, startas ett rykte som snabbt tar fart. Vad gjorde dem? Och framför allt, vem vet? Det visar sig snabbt att alla vet, och familjen måste återställa hennes rykte, familjens rykte och familjens heder.