Husesyn

av

Två sniglar går husesyn i ett småhusområde, en vill ha villa men den andre vill ha hus inte ett palä.