Ingen lyssnar

Ett nytt HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn skall öppnas och kommunen har bjudit in till samtal med de boende i området. Vem får komma till tals? Vad händer när ingen lyssnar? Vad skapar polarisering?