Interstice

interstice (substantiv)
in·ter·stice | in-ˈtər-stəs
1 a : ett utrymme som går emellan saker
speciellt: ett mellan närliggande saker
b : ett gap eller en reva i något generellt pågående
2 : en kort tidsrymd mellan händelser
3 : ett utrymme …