Jag är Jag / I am I

av

Det verkar finnas en inneboende vilja hos oss människor att placera andra människor i fack och att utifrån någons grupptillhörighet tillskriva egenskaper. Jag vill visa fem personporträtt som visar på individualitet bortom ålderdomen.