Kameleont

av

Vi följer Alina, en individ vars självbild inte enbart är baserad på hur andra uppfattar henne. Hon gör istället det hon känner för att göra och umgås med de hon vill umgås med. Du är mer än ditt jobb, Du är mer än din uppväxt. Du är Du.