Kapitulation

av

Stop Motion animerad film om någon som släpper taget om sin egen person och kapitulerar till omgivningen.