Kill the Rich

av

Två personer diskuterar huruvida en värld, där den rikaste människan dog varje dag, hade varit en utopi.