Ljudets beröring

av

Filmen Ljudets beröring handlar om Henriks kamp att lära fadern acceptera den äldre broderns Antons Dövhet. Historien är byggd på verkliga händelser med vissa modifikationer.