Lotus

av

Hur långt orkar du gå för att få svar?
Simon har hittat ron i livet, men efter ett överraskande möte med Marika har balansen nu rubbats. Han vill fortfarande ta reda på vart denna lilla flört är på väg, men frågan är om Marikas avsikt är detsamma.