Maskros

En kväll flyr en pojke ut i skogen. För att hitta hem tvingas han ta hjälp av en varelse med en dold agenda. Tillsammans upplever de den magi skogen gömmer för den normala människan.
Maskros är en mörk berättelse om trauma och bearbetning.