Mellan två fingrar

av

En till synes alldaglig situation, tre personer i ett sällskapsrum, ligger till grund för ett försök att reda ut människans komplexa förhållande till minnen och de känslor dessa är kopplade till.