Min plats med egna ord

av

Ett porträtt av de tre gatuförsäljare Markku, Nina och Ann, i ett försök att se världen genom deras ögon. Vad ser dem, som vi i vår jäktiga vardag missar? Filmen är delvis ett porträtt, men också en spegel av oss själva.