Missing White Woman Syndrome

av

Trots överrepresentationen av kvinnor och flickor med rötter i den kanadensiska ursprungsbefolkningen, väljer media att ge oproportionellt stort fokus på vita övre-medelklass kvinnor, som har försvunnit eller mördats: Missing white woman syndrome.