Myskväll

”Myskväll” handlar om svårigheten att förena kärlek med ekonomiska bekymmer i ett par förhållande.