Naturvidrig tankefigur i dröm

av

Film Noir om jazzbasisten kvintus som under ett jam blir medveten om att han är en figur i en dröm då hans bas slutar att låta. Insikten om att verkligheten han lever i är en illusion får till följd att han måste ompröva sin identitet och sitt syfte.