Pago Nostrum

Vi förflyttar oss nu till 1100-tal, och en rättvisediskussion i akademisk anda.