Pennan

En film om vad som händer en person när verkligheten vänds upp och ner. När den gamla trygga skyddsvallen plötsligt rämnar och det okända kastar sig fram ur mörkret.
Vad som helst kan hända när som helst.
Så var det för herr Lundgren. En vanlig