Placenta

av

En kvinna utan förmåga att kontrollera sin egen kropp genomgår en procedur för att ta kontroll över en annan kropp. Hennes vilja att röra sig och uttrycka sig är så starkt att hon är villig att betala det pris som begärs av henne.