Plus Minus Zero

En man kämpar med inte självvalt utanförskap.
Atmosfärisk konstdrama.