Samtid

av

Så här uppfattar jag som pensionär min åldersvänliga storstad.
Korta filmsekvenser i en minut.