Segerströms fontän

av

Två konsttjuvar är på flykt från fängelset. De har känt varandra i flera år, men nu har relationen nått en kritisk punkt och de är på väg att skiljas åt. I väntan på en kumpan som skall hjälpa dem komma undan ältar de sitt förhållande.