Service

av

Vi följer en vanlig vardag ur perspektivet från en kvinna som arbetar inom service.