Skuggor och flimmer

av

En något filosofisk o stillsam film med skuggspelet i köket och mina tankar. En slags motreaktion mot allt det snabba och stressande som finns i samhället nu. Jag och förhållandet till det utanför. Att orientera sig i tillvaron. En film att vila i.