Skuggor

av

Skuggor är en film om två personer som glider ifrån varandra. Fragment av dåtid följer nuet. Minnen blir till skuggor.