Spring Spring Spring

Ivan Olsen är en mobbad elev, gör föräldrarna besvikna och saknar framtidshopp. Ett oväntat möte ger Ivan styrka och tillfällig revansch. Det Ivan inte vet är att den sannan styrkan hela tiden har funnits inom honom själv.