Stroke of Midnight

Att hålla upp skenet i den högre societeten och samtidigt tillåta ömsesidig otrohet, tycks vara det enda som håller ihop Elizabeths och Leonards äktenskap. En nyårsnatt bryts pakten och när de återvänder till sitt chalet börjar anklagelserna hagla.