Studievägledaren

av

Studierektorn Hasse sonar ut.