TON 2018

En film om folkmusiklägret TON 2018, ett unikt sommarläger som arrangerats sedan 1975, där entusiastiska ledare gör det möjligt för alla att mötas och spela oavsett instrument, ålder eller förkunskaper. Avslutades med en bejublad konsert i Stöde k:a.