ALLMÄNNA REGLER

REGLER

1. Allmänna regler

1.1 Anmälan görs digitalt via anmälningsformuläret på hemsidan. Filmen ska vara SFV tillhanda senast kl 24.00 det sista anmälningsdatumet som är angivet i anmälan. När vi mottagit din anmälan får du en bekräftelse till angiven e-postadress.

1.2 Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan direkt på hemsidan.
När du längst ner på sidan klickat och sänt iväg din ansökan, kommer en ny sida upp där betalning skall göras.
Anmälan gäller först när betalning är klar.
Både du och vi får en bekräftelse/ett kvitto på att betalning är gjord.
Icke-medlem betalar 200 kr / Film i Individuella- och Filmskoleklassen och 60 kr / Film i SM i Minutfilm.

  • SFV-medlem eller medlem i SFV-ansluten förening eller filmskola som är SFV medlem,  anmäler en kortfilm och en minutfilm gratis som en medlemsförmån. Dvs film 2,3,4 osv. betalas med ordinarie pris.

Medlemsavgiften i SFV är 150 kr/år. Bli enskild medlem här. Om anmälningsavgiften inte är betald före sista anmälningsdagen har SFV rätten att diskvalificera filmen.

1.3 Minst en av filmens upphovspersoner, t.ex. regissör, producent eller annan position som kan motiveras, skall vara folkbokförd, medborgare eller asylsökande i Sverige. Alternativt ska filmen vara gjord i Sverige.

1.4 Bidraget (den inskickade filmen, hädanefter kallad bidraget) skall vara från 2019, -20 eller -21.
Bidraget får ej tidigare ha deltagit i festivalen.

1.5 Bidraget får inte vara beställt eller finansierat av någon uppdragsgivare, ej heller vara sålt eller utlovat TV-visning innan det färdigställts. Detta för att bidraget inte ska vara producerat i ett kommersiellt syfte eller användas som information och/eller reklam för bolag eller föreningar.

1.6 Copyrighten får endast innehas av privatpersoner, ideella föreningar eller grund- och gymnasieskolor.
I filmskoleklassen får den även innehas av övriga utbildningsanstalter.

1.7 Bidraget ska huvudsakligen vara gjort utan avlönad personal. Avlönade skådespelare eller specialistkompetenser är okej.

1.8 Insända bidraget återsändes ej. De som vill ha sina filmer åter hämtar dem under festivalen.

1.9 Priser för bästa film i festivalen tillfaller regissören eller motsvarande roll.

1.10 Ägaren till visningsrätten ger SFV rätt att på egen bekostnad framställe en kopia (på valfritt medium) av bidraget, och att för all framtid fritt få visa kopian i samband med festivaler, kursverksamhet, hos anslutna klubbar och dylikt. Ev netto som kan hänföras till bidraget från sådana visningar tillfaller ägaren av filmen.

1.11 SFV betraktar den som gör anmälan som ansvarig för att tävlingsreglerna och att  upphovsrättsbestämmelser följs, både vad gäller musik och bilder. SFV har STIM-avtal.

1.12 Filmen får ej ha längre speltid än 30 minuter.

2. Tekniska föreskrifter

2.1 Bidragen till Individuella- samt Filmskoleklassen ska skickas i .mov. eller mp4.-format med en nedladdningsbar länk till info@sverigeskortfilmfestival.se. För detta rekommenderar vi en delningstjänst som t.ex. we-transfer eller liknande. Filen får inte överskrida 2 GB och döps till: filmensnamn_förnamn_efternamn_minuter,sekunder.

2.2 Bidrag till SM i Minutfilm ska skickas i .mov. eller .mp4-format med en nedladdningsbar länk till info@sverigeskortfilmfestival.se. Filen får inte överskrida 2 GB och döps till: MF_filmensnamn_förnamn_efternamn_01,00

2.3 Då vi har en mer och mer internationell publik prioriterar vi filmer som är textade på engelska. Texten ska vara inbränd i själva filmfilen.

3. Filmskoleklassen

3.1 Bidrag som har producerats på filmhögskolor, gymnasieskolor samt yrkesförberedande film-/video-/TV-utbildning deltar i denna klass.

3.2 Bästa filmskola erhåller ett pris.

4. Priser

4.1 Följande priser utdelas i Individuella klassen:

  • Guldmedalj
  • Silvermedalj
  • Bronsmedalj

Övriga priser tillkommer, t.ex. bästa foto eller bästa skådespelare.

4.2 Följande priser utdelas i Filmskoleklassen:

  • Guldmedalj
  • Silvermedalj
  • Bronsmedalj

Övriga priser tillkommer, t.ex. bästa foto eller bästa skådespelare.

4.3 Följande priser utdelas i SM i Minutfilm:

  • Guldmedalj
  • Silvermedalj
  • Bronsmedalj

4.4 I alla klassen kan dessutom specialpriser i form av SPECIALDIPLOM och HEDERSOMNÄMNANDE utdelas av juryn.

 5. SM i Minutfilm

5.1 Filmen får vara högst 60 sekunder lång inkl. ev. eftertexter.

5.2 Den får inte betraktas som reklam för någon existerande vara eller tjänst.

5.3 Producenten måste själv inneha copyright på musik och bilder som används (dvs. någon annans musik och bilder får inte användas utan tillstånd).

5.4 Bidragen skall skickas i .mov, .mp4 eller h.264 (i HD) format med en nedladdningsbar länk till info@sverigeskortfilmfestival.se, se under tekniska föreskrifter.