regler

REGLER

1. Allmänna regler

1.1 Anmälan görs digitalt via anmälningsformuläret på hemsidan. Filmen ska vara SFV tillhanda senast det sista anmälningsdatumet som är angivet i anmälan (25 januari 2020 för individuella och filmskoleklass, 1 mars för Minutfilm). När vi mottagit din anmälan skickar vi ut en bekräftelse till angiven e-postadress.

1.2 Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan på hemsidan. Avgifterna är som följer:

 • SFV-medlem eller medlem i SFV-ansluten förening, ingen avgift.
 • Icke-medlem
  • 200 kr / Film i Individuella- och Filmskoleklassen.
  • 60 kr / Film i SM i Minutfilm.

Medlemsavgiften i SFV är 150 kr/år. Bli enskild medlem här. Om anmälningsavgiften inte är betald före sista anmälningsdagen har SFV rätten att diskvalificera filmen.

1.3 Minst en av filmens upphovspersoner, t.ex. regissör, producent eller annan position som kan motiveras, ska vara folkbokförd, medborgare eller asylsökande i Sverige. Alternativt ska filmen vara gjord i Sverige.

1.4 Bidraget (den inskickade filmen, hädanefter kallad bidraget) skall vara färdigställt under 2019 eller 2020. Bidraget får ej tidigare ha deltagit i festivalen.

1.5 Bidraget får inte vara beställt eller finansierat av någon uppdragsgivare, ej heller vara sålt eller utlovat TV-visning innan det färdigställts. Detta för att bidraget inte ska vara producerat i ett kommersiellt syfte.

1.6 Copyrighten får endast innehas av privatpersoner, ideella föreningar eller grund- och gymnasieskolor. I filmskoleklassen får den även innehas av övriga utbildningsanstalter.

1.7 Bidraget ska huvudsakligen vara gjort utan avlönad personal. Avlönade skådespelare eller specialistkompetenser är okej.

1.8 Bidraget återsändes ej. De som vill ha sina filmer åter hämtar dem under festivalen.

1.9 Priser för bästa film i festivalen tillfaller regissören eller motsvarande roll.

1.10 Ägaren till visningsrätten ger SFV rätt att på egen bekostnad framställe en kopia (på valfritt medium) av bidraget, och att för all framtid fritt få visa kopian i samband med festivaler, kursverksamhet, hos anslutna klubbar och dylikt. Ev netto som kan hänföras till bidraget från sådana visningar tillfaller ägaren av filmen.

1.11 SFV betraktar den som gör anmälan som ansvarig för att tävlingsreglerna och upphovsrättsbestämmelserna följs. SFV har STIM-avtal.

1.12 Filmen får ej ha längre speltid än 30 minuter.

2. Tekniska föreskrifter

2.1 Bidragen till Individuella- samt Filmskoleklassen ska skickas i .mov. eller mp4.-format med en nedladdningsbar länk till info@sverigeskortfilmfestival.se. För detta rekommenderar vi en delningstjänst som t.ex. we-transfer eller liknande. Filen får inte överskrida 2 GB och döps till: filmensnamn_förnamn_efternamn_minuter,sekunder.

2.2 Bidrag till SM i Minutfilm ska skickas i .mov. eller .mp4-format med en nedladdningsbar länk till info@sverigeskortfilmfestival.se. Filen får inte överskrida 2 GB och döps till: filmensnamn_förnamn_efternamn_minutfilm.

2.3 Då vi har en mer och mer internationell publik prioriterar vi filmer som är textade på engelska. Texten ska vara inbränd i själva filmfilen.

3. Filmskoleklassen

3.1 Bidrag som har producerats på filmhögskolor, gymnasieskolor samt yrkesförberedande film-/video-/TV-utbildning deltar i denna klass.

3.2 Bästa filmskola erhåller ett pris.

4. Priser

4.1 Följande priser utdelas i Individuella klassen:

 • Guldmedalj
 • Silvermedalj
 • Bronsmedalj

Övriga priser tillkommer, t.ex. bästa foto eller bästa skådespelare.

4.2 Följande priser utdelas i Filmskoleklassen:

 • Guldmedalj
 • Silvermedalj
 • Bronsmedalj

Övriga priser tillkommer, t.ex. bästa foto eller bästa skådespelare.

4.3 Följande priser utdelas i SM i Minutfilm:

 • Guldmedalj
 • Silvermedalj
 • Bronsmedalj

4.4 I alla klassen kan dessutom specialpriser i form av SPECIALDIPLOM och HEDERSOMNÄMNANDE utdelas av juryn.

 5. SM i Minutfilm

5.1 Filmen får vara högst 60 sekunder lång inkl. ev. eftertexter.

5.2 Den får inte betraktas som reklam för någon existerande vara eller tjänst.

5.3 Producenten måste själv inneha copyright på musik och bilder som används (dvs. får inte någon annans musik användas utan tillstånd).

5.4 Bidragen skall skickas i .mov, .mp4 eller h.264 (i HD) format med en nedladdningsbar länk till info@sverigeskortfilmfestival.se, se under tekniska föreskrifter.