STOCKmotion 2022

Filmanmälan till STOCKmotions uttagning till Novemberfestivalen 2022


Film Stockholm AB skriver följande på sin webb om STOCKmotion och uttagningen till Novemberfestivalen 2022:

“Det är ännu osäkert om kortfilmsfestivalen STOCKmotion kommer att äga rum 2022.
Däremot är det klart att uttagningen av REGION Stockholms filmer till Novemberfestivalen kommer att hållas i samarbete med Sveriges Filmförbund som årligen arrangerar Sveriges Kortfilmfestival. Filmanmälan kommer att vara öppen hela augusti”

Novemberfestivalen äger rum den 25-26 november 2022 i Trollhättan. Filmanmälan för regissörer baserade i Stockholms län i klasserna mellanvikt (16-19 år) och tungvikt (20-26 år) är öppen på Sveriges Kortfilmfestivals sida 1-31 augusti 2022

REGLER för filmanmälan

OBS Denna uttagning gäller ENDAST REGION STOCKHOLM dvs Stockholms län.

STOCKmotion är Region Stockholms uttagningsfestival till Novemberfestivalen.

Följande nio regler måste efterföljas för att din/er film ska kunna tävla i uttagningen till Novemberfestivalen 2022. Film gjord av dig mellan 16 och 26 år kan delta i tävlan, oavsett finansiering!

 1. Filmen ska vara producerad och färdigställd år 2021 eller 2022.
 2. Filmen får inte tidigare ha deltagit i Novemberfestivalen eller i någon annan regional uttagning till Novemberfestivalen innan 2022.
 3. Regissören ansvarar för innehållet i filmen. Obs! Detta innebär att regissören skall säkerställa att hen har rätt att till exempel använda samtlig musik, alla bilder och alla filmklipp i filmen och kunna visa hur detta säkerställts. Regelbrott leder till diskvalificering.
 4. Filmen får vara max 15.00 minuter. Tidsangivelsen som anges i anmälningsformuläret måste vara exakt, INKLUSIVE för- och eftertexter samt eventuella vinjetter eller liknande.
 5. Filmen får vara producerad på valfritt format. Inlämning till Novemberfestivalen sker dock som filmfil och enligt instruktionerna på novemberfestivalen.se under TÄVLINGEN – REGLER. Obs! Novemberfestivalen kan komma att uppdatera de tekniska specifikationerna för digital hantering och inlämningsformat. Information om detta delges de regionala uttagningarna samt läggs ut på novemberfestivalen.se under TÄVLINGEN – REGLER. Det är den version av filmen som tagits ut under regionuttagningen som sedan tävlar under Novemberfestivalen. Det är alltså inte möjligt att skicka in en ny version av filmen till Novemberfestivalen. Var därför noga med att skicka bästa möjliga filmfil till regionuttagningen.
 6. Filmerna tävlar i två åldersklasser under Novemberfestivalen
  Mellanvikt: 16 t.o.m. 19 år och Tungvikt: 20 t.o.m. 26 år
  Det är regissörens ålder då filmen färdigställdes som avgör vilken klass filmen ska anmälas i. Har filmen flera regissörer med olika åldrar är det den äldsta regissörens ålder då filmen färdigställdes som avgör deltagarklass. Samtliga regissörer måste anges vid anmälan.
 7. Regissören ska vara svensk medborgare eller ha varit bosatt i Sverige när filmen producerades.
 8. Filmerna som deltar i uttagningsfestivalen anmäls till den region där regissören bor, jobbar eller tillfälligt studerar. Om regissören är utomlands och studerar/jobbar ska filmen anmälas till den region som är regissörens hemregion.
  Exempel: Regissören är uppväxt/boende i Malmö, men studerar film och video på en skola i Värmland. Regissören väljer då att anmäla filmen till Film i Skånes eller Film i Värmlands uttagningsfestival. Exempel: Regissören är uppväxt i Dalarna, har studerat i Stockholm i ett år och därefter flyttat till Norge. Då är det åter upp till regissören att avgöra om den tillhör Dalarna eller Stockholm.
 9. Det är INTE tillåtet att anmäla sin film till mer än en (1) regional uttagning. Om filmen har flera regissörer som tillhör olika regioner (se regel 8) så får regissörerna gemensamt bestämma vilken enda regionuttagning filmen anmäls till. Dubbelanmälan leder till diskvalificering.
 10. Filmerna som skickas in till Novemberfestivalen bör vara textade till engelska. Detta för att inkludera internationella gäster under festivalen, men också för att öka spridningsmöjligheterna av filmerna till våra utländska samarbetsfestivaler.

Alla filmer som anmälts till Novemberfestivalen, och som uppfyller ovanstående regler, är med och tävlar om priser för bästa film i sin viktklass (se regel 6). Årets jury utser första, andra och tredje pris i de båda viktklasserna, och även pris för bästa manus, klipp, foto, ljud, originalmusik samt skådespelare -så kallade kategoripriser.


Exempel: För att tävla om pris för bästa manus ska filmens manusförfattare vara under 27 år. Om det är flera manusförfattare angivna och någon av dem är över 27 år så är det den äldsta som avgör och filmen kan inte vinna pris för bästa manus.

Detsamma gäller för samtliga kategoripriser och det är endast personer under 27 år som kan tävla om priserna. Kategoripriserna gör ingen skillnad på viktklasserna, alltså spelar det ingen roll hur unga manusförfattarna eller skådespelarna är så länge de är under 27 år.

Avancerad info: Observera att några regionfestivaler även visar film “utom Novemberfestivalentävlan”. Om du önskar att din film ska delta i Novemberfestivalen-uttagningen under en uttagningsfestival (A), men visas utom Novemberfestivalen-tävlan under en annan uttagningsfestival (B) så är det mycket viktigt att du noggrant utreder om visning utom tävlan är möjlig hos just din festival innan du anmäler din film och ser till att festivalen där du vill att filmen ska visas utom tävlan förstått ditt önskemål – annars riskeras felaktig registrering och diskvalificering. Ta helst personlig kontakt med den som ansvarar för festivalen.