Sveriges Kortfilmfestival 2022 firar 65 år

Sveriges Kortfilmfestival 2022

65-års jubileum!

Vi firade detta 1, 2, 3 April på INDIO STUDIOS på Hornstulls Strand 3
Festivaltema: Gränser & Frihet

Tack till alla som kom och firade med oss.

Under resten av året gör vi flera visningar med olika urval av årets filmer, t.ex:

Årets festivaltema :

Gränser och frihet.

OBS! Temat behöver INTE vara med i filmerna som anmäls. ALLA filmer i alla genrer är välkomna. Festivaltemat genomsyrar festivalens seminarier, workshops, och tolkas även i årets text och affisch.

Pippi, ville gå i skolan för att få vara ledig.
Finns det ett liknande förhållande mellan gränser och frihet?
Måste det finnas gränser för att kunna uppleva friheten?

Mänskliga rättigheter kan tolkas som vad som begränsar hur vi får bete oss mot varandra, och dessa gränser verkar då faktiskt vara förutsättning för frihet.

Men på vilket sätt kan vi sägas vara fria när vi blir så präglade av den tid, det land, den kultur och den familj vi råkat födas i?

Är den jag är och det jag gör alls ett uttryck för mig, eller är det bara en reflektion av den miljö som format mig?

Gränser finns inom oss som moraliska, vad vi bör göra och vad vi inte bör göra.
Men gränser existerar också utanför oss, runt nationer och inuti samhällen. Gränser som är kopplat till sociala normer, makt och möjligheter. Och samtidigt verkar vi ytterst vårda idén om att vi också är fria att leva och forma vårt liv som vi önskar.

Gränskontroll, 2020

Den geografiska gränsens och frihetens begrepp finns båda ytterst närvarande i flyktingens kamp. Men även utan en tillvaro på flykt cirklar mycket av våra liv runt dessa två begrepp; gräns respektive frihet.

Vad begränsar oss och vad innebär det att vara fri?

Temat ”Gränser och Frihet” är som tidigare teman, tänkt att kunna tolkas på många olika sätt.

Tulsa Jansson, ordförande i Svenska Sällskapet för filosofisk praxis, har i denna text, tolkat temat från sitt perspektiv och Ruben Schildt från Beckman Designskola har gjort sin tolkning i vinnande affisch för Sveriges Kortfilmfestival 2022.

Kom och se hur filmskapare tolkat årets tema!


Sveriges Kortfilmfestival har anordnats av Sveriges Filmförbund (sfilm) sedan 1957.

Sfilm är ett ideellt förbund som månar om jämställdhet, mångfald och en breddad representation.


Vi vill att film skall göras av alla
Vi vill att film skall handla om alla
Vi vill att film skall ses av alla


Ett stort tack till alla som deltog i Sveriges Kortfilmfestival 2021, tre av vars filmer vi lånat bilder från ovan:

Mats/Maria, av Klara Kristoffersson

Safe Space, av Yohannes Frezgi

Gränskontroll, av Charlotte Rodenstedt

SE 2021 ÅRS VINNANDE FILMER HÄR


Sveriges Kortfilmfestival arrangeras av Sveriges Filmförbund

med stöd av Stockholms Stad, Region Stockholm

och i samarbete med Kulturens Bildningsförbund, Centas och LD Sweden.

Donationer uppmuntrar vårt ideella arbete och är hjärtligt välkomna!
Swish: 1233998556