EXTRA visningar 2022

Under denna flik finns alla extra filmvisningar för 2022. Visningarna arrangeras av Sveriges Filmförbund i samarbete med bl.a LadyBugFestival, SUA(Sveriges Unga Akademi) WIFT Sverige och Stockholm PRIDE
Internationella samarbeten Norden Festival Schlesweig, Baturu Festival Shanghai, Video & Art Rumänien, UNICA Schweiz. Filmerna som visas är filmer anmälda till Sveriges Kortfilmfestival.