Kontakt

E-post: info@sverigeskortfilmfestival.se

Facebook: https://www.facebook.com/SverigesKortfilmfestival/

Instagram: https://www.instagram.com/sveriges_kortfilmfestival/

Sveriges Kortfilmfestival drivs av Sveriges Filmförbund

Postadress

Sveriges Filmförbund
Gröna gatan 14A kv
151 32 Södertälje

E-post: info@sfilm.se

Plusgiro: 555 00 – 3

Organisationsnummer: 802441-0170

Vill du arbeta som volontär eller vara praktikant hos oss? Hör av dig.